sus sus sus

Termeni şi condiţii de utilizare
Aspecte juridice

 • Acesta este pagina web oficială Copanex srl.
 • Drepturile de autor asupra întregului conţinut aparţin în totalitate Copanex srl.

 • Persoanele care accesează această pagină au următoarele drepturi:
 • · explorarea conţinutului;
 • · reproducerea, traducerea sau utilizarea informaţiilor publicate, numai cu indicarea sursei;
 • · copierea sau tipărirea unor materiale in scop personal, fără comercializarea acestora;
 • · inserarea în paginile proprii a unor legături către această pagină web (atunci când legăturile sunt cuprinse în website-uri comerciale sau publicitare se va asigura deschiderea unei noi ferestre pentru vizualizarea paginii web Copanex srl);
 • · persoana care îşi bazează deciziile, acţiunile sau inacţiunea sa pe informaţiile conţinute în acest website îşi asumă răspunderea integrală pentru eventualele pierderi suferite.

 • Copanex srl îşi declină orice răspundere pentru conţinutul site-urilor la care această pagină web face trimitere.
 • Datele şi informaţiile sunt prezentate in pagina web Copanex srl numai în scopuri informative. Copanex srl îşi rezervă dreptul de a modifica atât conţinutul, cât şi structura paginii web în orice moment şi fără preaviz.
 • Produsele şi serviciile descrise în acest site sunt valabile numai pentru Copanex srl şi sunt proprietatea ei exclusivă.

 • Orice încercare de orice natură de modificare a imaginii şi informaţiilor din prezentul site, cu excepţia deţinătorului său legal - Copanex srl, precum şi realizarea de link-uri, fără acordul în prealabil din partea Copanex srl, dă dreptul unilateral şi neechivoc ca Copanex srl să facă uz de toate prerogativele sale de a se adresa instanţelor legal competente pentru sancţionarea acestor fapte.

 • Copanex srl va respecta informaţiile confidenţiale pe care le-aţi furnizat. Copanex srl nu colecţionează adrese ale utilizatorilor acestui site web. Copanex srl nu va vinde, nu va închiria şi nu va face barter cu liste de mailing ale utilizatorilor sai.
 • Copanex srl solicită adrese de e-mail folosite pentru unicul scop de a trimite buletine de ştiri (newsletters). Copanex srl poate face publice date impersonale despre site-ul său web, cum ar fi numărul vizitatorilor, numărul serviciilor folosite etc. Copanex srl poate dezvălui date cu caracter impersonal către terţe părţi în scopuri generale de marketing sau demografice.
 • Orice schimbare a acestor reguli de confidenţialitate vor fi comunicate pe site-ul Copanex srl cu cel puţin 10 zile înainte de implementarea lor. Informaţiile colectate înainte de implementarea schimbărilor vor fi asigurate în conformitate cu vechile reguli de confidentialitate.
Solutii Internet Procesoare Intel Apache HTTP Server PHP: Hypertext Preprocessor Open Source Database Web Authoring System